NEGATIVNÍ NECHTĚNÉ MYŠLENKY A JAK S NIMI PRACOVAT NEJEN VE SPORTU

Potkáváme se s nimi všichni. Ať jsme psychicky odolní více či méně, občas nás přepadnout a je těžké se jich zbavit. Řeč je o nechtěných myšlenkách, které bychom nejradši neměli, ale jsou bohužel pevnou součástí našich životů. Taky už se vám stalo, že jste v noci před sportovní nebo pracovní výzvou nemohli usnout? Taky už se vám někdy stalo, že jste o sobě začali pochybovat? Taky vaši hlavu zaplnily myšlenky ze strachu z neúspěchu spojené se sebepodceňováním, stresem nebo nedůvěrou ve své schopnosti? Nepřipadali jste si prostě dost dobří v tom, co děláte a měli pocit, že vám úspěch uniká a nejspíš i navždy unikne? V tom případě jste tu správně a čtěte dál. 

Před několika týdny jsme seděli u kávy s Marianem Jelínkem, který mě na tohle téma přivedl a který ho popisuje například ve své knize „Vnitřní svět vítězů“. Na základě rozhovoru s ním pak vzniknul tenhle článek. „Je to základ, Kubo, od toho se to celé teprve rozbíhá dál a je to jedna z prvních věcí, které jako koučové máme s klienty probírat. Všechny ostatní koučinkové techniky, strategie nebo přístupy jsou už vlastně jenom reakcí. Reakcí na myšlenky nechtěné!“  Čím víc jsem o tom přemýšlel, tím víc ve mně tahle věta rezonovala a začal jsem přemýšlet, hledat a probírat tuhle problematiku sám se sebou i se svými vlastními klienty.

JAK TO FUNGUJE?

Myšlenka – emoce – chování

Zkráceně řečeno nás napadne myšlenka (M), můžeme si ji představit jako nějakou „jedovatou“ větu. Ta v nás vzbudí určitou emoci (E), tedy jakýsi pocit, a ta následně ovlivní naše chování (CH), a to většinou s negativními dopady na danou situaci.

Příklad 1:

Zaměstnanec před zásadní prezentací v rámci svého týmu

  • M = „Všichni si o mě myslí, že mám při pisklavý hlas, když prezentuji!“
  • E = Strach z posměchu
  • CH = Upravím hlas, aby zněl hluboce. Zním neautenticky a přeříkávám se, protože se nesoustředím na obsah, ale na to, jak mluvím.

Příklad 2:

Tenista před důležitým podáním

  • M = „Nesmím zase dát dvojchybu!“
  • E = Úzkost z prohry
  • CH = Opuštění naučených automatismů, špatně provedený nadhoz a podání do sítě.

ODKUD SE NECHTĚNÉ MYŠLENKY BEROU?

Nechtěné myšlenky často mají svůj původ v minulých zážitcích, výchově nebo v přesvědčeních o sobě samých. Zkuste se zamyslet, proč máte zrovna tuhle nebo tuhle nechtěnou myšlenku. Mohou být spojeny s neúspěchy v minulosti, s tlakem, který si kladete sami na sebe nebo třeba negativní zpětnou vazbou od osoby, na které nám záleží. Váš mozek v tu chvíli totiž signalizuje ohrožení, přechází do ochranné funkce, zapíná váš systém přežití a zatemňuje logickou mysl.

ZÁKLADNÍ TECHNIKY PRÁCE S NECHTĚNÝMI MYŠLENKAMI?

1. Identifikujte je

Prvním krokem k řešení nechtěných myšlenek je jejich rozpoznání. Začněte si všímat momentů, kdy se ocitnete v nechtěném myšlenkovém vzorci během tréninku nebo závodu. Kromě výše zmíněných to může zahrnovat myšlenky jako "Nemůžu to dokázat" nebo "Nikdy nebudu dostatečně rychlý/á."

2. STOP technika

Základní otázka zní: „Na kolik věcí jsme schopní myslet najednou?“ Odpověď: „Na jednu!“ V případě tedy, že jsem schopný začít přemýšlet o něčem jiném, může mi v hlavě zůstat nechtěná myšlenka? Nemůže.

3.  Použijte vnitřní dialog

Vnitřní dialog je kouzelná věc. Doporučuji si pustit první díl seriálu „Tělo nezná hranic s Chrisem Hemsworthem“ (představitel Thora), kde ho vystaví jeho největšímu strachu – výšce v otevřeném prostoru.  Krásně na tomhle příkladiu uvidíte, co s naším mozkem a tělem dělá strach a jaké fyziologické reakce je schopné vyprodukovat, když se bojíme. A co myslíte, že Chrisovi jeho koučka poradila, když jeho tělo zachvátila panika 300 m nad zemí? „Chrisi, pozitivně se sebou mluv, uvědom si, že se ti nemůže nic stát a dýchej, vždyť si jištěný na laně!“ V případě, že sami se sebou pozitivně mluvíme, a jsme schopní se přesvědčit, že nám nejde o život a uvědomit si, že náš mozek v tu chvíli všechno doslova „přifukuje“, máme na půl vyhráno. „Vypneme“ tím totiž částečně emoční/ strachové centrum, které v nás tyto nepříjemné emoce a reakce vyvolává. A jaká byla Chrisova nechtěná myšlenka? „Já umřu!“.

4. Dýchaní

Dýchání je zbraň, a pokud ho umíme využít, dají se s jeho pomocí dokázat divy. Kyslík nutně potřebujeme k životu a pokud ho nemáme, vše končí. Ale co když ho máme málo, a to právě kvůli tomu, že se bojíme? Nebo opačně? Co když se bojíme, protože ho máme málo? Nejenomže správnými dýchání držíme potřebnou hladinu saturace, ale pokud k tomu přidáme ještě správnou techniku dýchání, máme v kombinaci s pozitivním vnitřním dialogem téměř dokonalou taktiku, jak se uklidnit a nechat nechtěné myšlenky odeznít.

ZÁVĚR

Ovládání nechtěných myšlenek je náročné, ale s pomocí pravidelného mentálního tréninku jsme s nimi schopní velmi efektivně pracovat. Zmíněné techniky jsou jen ty základní a je jich samozřejmě daleko víc a pro každého se hodí trochu jiná kombinace. Musíme si uvědomit, že nejsme schopní ovlivnit, jestli tyto myšlenky přijdou, ale co ovlivnit můžeme, je naše reakce nebo čas, který s nimi strávíme. A co by tedy mělo být naším cílem? Změnit svůj myšlenkový vzorec a dosáhnout pozitivního pohledu na svůj život nebo sportovní výkon. Nezapomeňte, že to není proces, který by měl být dokončený přes noc, s mými klienty na tom pracujeme týdny a měsíce. Vyžaduje to trpělivost a praxi, ale výsledky stojí za to.