PROČ SPORTOVCI POTŘEBUJÍ SVÉHO KOUČE?

Výkon v jakémkoli sportu vyžaduje nejen fyzickou a technickou přípravu, ale také mentální a strategický přístup. Je to ještě poměrně nedávno, co někteří sportovci tajili své schůzky se sportovními psychology, aby se o nich neříkalo, že mají nějaký psychický problém. V dnešní době se už naštěstí mince obrací a sportovci, kteří se snaží dosáhnout vynikajících výsledků a svého maximálního potenciálu, ví, že práce s mentálním nastavením je obzvlášť ve vyrovnaných sportovních bitvách zásadní. Koučování a z něj plynoucí techniky a strategie se tak pro mnohé mé klienty staly nedocenitelným nástrojem, který jim pomáhá zlepšit mentální dovednosti, dosáhnout cílů a překonat překážky, které na ně jejich sport, ale také běžný život klade. V tomto článku se tak podíváme na několik důvodů, proč by podle mě měl každý sportovec mít svého kouče.

Expertní vedení:

Jeden z hlavních důvodů, proč je pro sportovce důležité mít kouče, je poskytnutí expertního vedení. Sportovní kouč by měl mít podle mě vlastní zkušenosti se sportem, a i když nemusí mít hluboké porozumění danému sportu nebo disciplíně, měl by základní pravidla sportovní a pohybové vědy alespoň částečně znát. Je to hlavně z toho důvodu, protože kouč pak může vznést tzv. dotazy s přesahem, kdy ve sportovci nebo sportovkyni otevře nový úhel pohledu na danou věc, problematiku nebo problém. S vedením kouče má tak sportovec přístup k informacím a znalostem, které by jinak mohl přehlédnout.

Motivace a povzbuzení:

Dráha profesionálního sportovce je náročná a plná výzev. A právě v takových situacích hraje kouč klíčovou roli v motivaci a povzbuzení sportovce. Kouč je osobou, která jednoduše věří v potenciál sportovce a spolu s jeho týmem (trenéry, fyzio apod.) pomáhá k dosažení jeho snů a cílů. Každý sportovec ve svém životě zažije epická vítězství, ale také bolestivé prohry, to je prostě fakt. V těchto chvílích kouč pomáhá sportovci překonat krizi ze zklamání a pomocí metody „back on track“ je tu pro něj jako parťák. Kouč je tedy jakýmsi povzbuzujícím elementem ve chvílích a částech sezóny (někdy sezónách), kdy se nedaří úplně podle představ a sportovci klesá logicky sebedůvěra.

Objektivní zpětná vazba:

Kouč je nezávislým pozorovatelem a společně se sportovcem (metoda dialogu) dává sportovci objektivní zpětnou vazbu na jeho výkon. Tímto způsobem se sportovec může rychleji rozvíjet, odstraňovat nedostatky, a především využívat svoje silné stránky. Díky tomu je nakonec sportovec po čase schopný dát sám sobě feedback a analyzovat výkon oproti svému běžnému „výkonnostnímu standardu“.

Mentální příprava a psychická odolnost:

Pravdou je, že stejně jako je sport náročný fyzicky, tak je náročný i mentálně. Kouč tak pomáhá sportovci v jeho mentální přípravě a pomáhá mu vybudovat psychickou odolnost, která se projeví především v krizových situacích. Pomocí různých technik, jako je např. vizualizace, pozitivní afirmace anebo řízení stresu a dalších emocí, kouč sportovci pomáhá zvládat tlak a udržovat koncentraci během soutěží.

Posilování sebedůvěry:

Kouč hraje velmi důležitou roli v posilování sebedůvěry sportovce. Skrze pozitivní povzbuzení, ocenění pokroku a vytváření prostoru pro sebe projevování pomáhá kouč sportovci vybudovat silné sebevědomé myšlení, které mu pomůže, když se tzv. láme chleba. Sportovec, který věří ve své schopnosti a má zdravou sebedůvěru, nemusí zdaleka tolik bojovat sám se sebou a může se tak koncentrovat na svůj výkon.

Kariérní a životní plánování:

Kouč může také sloužit jako mentor a pomáhat sportovci s kariérním plánováním a řešit s ním problémy běžného života. Je totiž zlatým pravidlem, že pokud nemá sportovec uklizeno ve svém životě, není většinou úspěšný ani na sportovní scéně. Sportovec a kouč tak většinou společně stanovují dlouhodobé a krátkodobé cíle, identifikují oblasti, na kterých je třeba pracovat, a společně jako tým vytváří strategii, jak dosáhnout úspěchu.

A co napsat na závěr? V současné době pracuji už s více než třemi desítkami sportovců v různé periodě schůzek a obsahu lekcí. Všechny sportovce sice provádím svým unikátním systémem koučinku, ale protože je každý sportovce úplně jiný a jedinečný, je takhle jedinečné i každé setkání nebo výsledek spolupráce. Koučování je cenným nástrojem pro každého sportovce, který touží po dosažení svého maximálního potenciálu a chce na sobě pracovat i mimo hřiště, dráhu, střelnici, fairway nebo jakékoliv jiné prostředí, v kterém trénuje a závodí.

Pokud jste sportovec nebo sportovkyně, kteří cítí, že jsou jejich myšlenky a pocity zásadní limitací výkonu nebo se chcete posunout na zcela novou úroveň připravenosti, jsem tu pro vás.