SEBEVĚDOMÍ – ALL PEOPLE ARE BEAUTIFULL!

Naše psychická odolnost je podle mě v dnešní době hlavním atributem úspěchu. Abychom obstáli, musíme den co den podávat obdivuhodné fyzické, ale hlavně psychické výkony. Když jsem se nad tím zamyslel, jasně mi vyšlo, že základním stavebním kamenem naší mentální odolnosti je sebevědomí. A právě tomu se chci v dnešním článku věnovat. 

Sebevědomí určuje, jak vnímáme sami sebe a působíme na své okolí. Zdravé sebevědomí je náš vnitřní subjektivní pocit a jakási pozitivní víra ve své schopnosti a dovednosti. Když si naopak nevěříme, jen velmi těžko něčeho dosáhneme. Ale proč tomu tak vlastně je?  Odpověď je jednoduchá. Máme totiž strach, a to hlavně z případného neúspěchu. Sebevědomí určuje, jak vysoko na subjektivní stupnici hodnotíme svůj vzhled, přitažlivost pro druhé, svou kariéru, partnerský život, to jak se vidíme jako rodiče, přátelé nebo třeba milenci, což je mimochodem kapitola sama pro sebe. Jakmile si v některé z těchto nebo mnoha jiných rolích, v kterých vystupujeme, nevěříme a k tomu se nám ještě parkrát něco nepovede, začneme se přirozeně bát a to nás částečně nebo nakonec úplně paralyzuje. Stres obklopí naše tělo a jakmile máme jít na věc, žaludek se svírá, srdce buší a my nejsme schopní jasného úsudku, natož výkonu. Jestliže něco takového zažíváte, nenechávejte to ladem a začněte svůj problém řešit. Základem je s vaším sebevědomím začít pracovat. Leckdy pomůže kamarád nebo kamarádka, s kterou daný problém vyřešíte. Někdy je ale potřeba si o celé věci promluvit s erudovaným odborníkem. A to hlavně v případech, kdy se situace opakuje a selhání se množí. Rozhodně na to ale nebuďte sami. Když máte chřipku, tak to také řešíte. Tak proč ne teď? 

Opačný případ je, když máte zdravé sebevědomí. Samo jeho kouzlo z vás totiž na míle vyřazuje, ostatní lidé ho jasně vnímají, a i když někdy neumí přesně popsat proč, cítí se ve vaší společnosti příjemně. Z většiny věcí dokážete vytěžit maximum, vše běží přirozeně a když příjde neúspěch, hodíte ho za hlavu a soustředíte se, aby se to znovu neopakovalo. Při činnostech jste klidní, máte tah na branku a i při nepříznivě vyhlížející situaci jste schopní zachovat stoický klid. Teď si prosím hlavně nepleťme zdravé a přehnaně vysoké sebevědomí. V případě, že byste totiž dávali přehnaně najevo, jak jste si sami sebou jistí, budete působit nadřazeně, arogatně a reakce lidí na vaši osobu bude úplně opačná.

Vždy, když se s někým potkám, a může to být poprvé, nebo posté, snažím se, abych na svůj protějšek působil příjemně a autenticky. Nehraju si na někoho, kým nejsem, a hned od začátku s úsměvem dávám najevo, že druhého rád vidím. Snažím se aktivně naslouchat, aby druhý cítil můj zájem a mohl mi říct, co má právě na srdci. Není přeci důležité být vždy alfou rozhovoru. Nechte občas také zazářit druhé a oni vám to 100krát vrátí. Každopádně, nic z toho nesmí být hrané, musí to jít z vás samých, protože jenom tak si zachováte už zmíněnou autenticitu a budete působit věrohodně.

11 tipů, jak působit sebevědomě:

 1. Buďte asertivní – prosazujte své názory/zájmy. Vždy ale tak, abyste nikomu neublížili a nebyli zbytečně ofenzivní.
 2. Buďte otevření názorům druhých. Váš názor nebo řešení totiž nemusí být vždy 100 % správné.
 3. Buďte si vědomi svých silných stránek, využívejte a rozvíjejte je.
 4. Nebojte se udělat chybu a v případě, že jí uděláte, tak ji bez problému přiznejte a omluvte se.
 5. Nechtějte být vidět a slyšet vždy za každou cenu.
 6. Nechtějte, aby vás vždy všichni měli rádi a plácali vás po ramenou.
 7.  Buďte si vědomi toho, že nejste dokonalí a nedokážete vše zvládnout na 100 %.
 8. Nebojte se neúspěchů, protože jsou přirozené, ale vždy se z nich snažte poučit
 9. Přijměte se takoví, jací jste i se svými nedostatky. Nikdo totiž není dokonalý.
 10. Vyjadřujte své pocity před ostatními.
 11. Nebojte se zpětné vazby od ostatních, třeba vám tím chtějí pomoct.

Pokud chceme pochopit, proč si lidé nevěří, musíme zapátrat ve vědecké discíplíně zvané neurověda. Nesebevědomě se totiž cítíme kvůli tomu, že se nám aktivuje emoční části mozku, tzv. limbický systém, přesněji jeho část, které říkáme amygdala. Ta je zodpovědná hlavně za naše negativní emoce, jako jsou strach nebo úzkost. Bohužel pro nás se aktivuje velmi často a rychle. Spouštěčem je od přírody moment, kdy se jakkoliv cítíme v ohrožení. A může jít opravdu o triviální věci, kdy nám například šéf v práci neodpoví na pozdrav. "Proč mě nepozdravil? Udělal/a jsem něco špatně?" Panebože, něco se děje, určitě mě chce vyhodit! Co budu dělat? Kde vezmu peníze na hypotéku?!"  Amygdala v tu chvíli pracuje, ukazuje nám nejčernější možné scénáře a my jsme pod tlakem. Určitě si teď vzpomenete na desítky situací, kdy se něco nepovedlo podle vašeho očekávání a uvnitř se vám ozval hlásek, který vás začal nahlodávat. „Na to prostě nemáš! To nezvládneš. No, to jsi tomu zase dal/a! Proč děláš něco, na co nemáš!? Vykašli se na to! Vezmi nohy na ramena, utíkej domů pod peřinu a schovej se!“ A přitom váš šéf zrovna přemýšlel o tom, jaké si dá kafe, a jenom si vás nevšiml. Amygdala se velmi často aktivuje i během výkonu, a to nejenom sportovního. Všimli jste si, jak sportovec prohraje po jedné triviální chybě nakonec celý zápas? Nebo jak řečníci zapomenou po jednom přeřeknutí celý text? Tak to jsou přesně ty chvíle, kdy naše emočně – strachová část mozku pracuje naplno a blokuje naši logiku. Pokud se totiž necháme amygdalou a jejím hlasem ovládnout, zablokuje se nám logická část mozku, tzv. prefrontální kortex. Mně osobně se tenhle velmi nepříjemný „blackout“ stal několikrát v době, kdy jsem pracoval jako moderátor v rádiu. V mé hlavě se doslova rozprostřela temnota a nebyl jsem schopný slova. A to je pro moderátora docela problém, nemyslíte? 

Naštěstí amygdalu můžeme částečně ovládat pomocí mentálního tréninku a zkušeností (opakovaným tréninkem činnosti) v dané oblasti. Cílem je, abyste v okamžiku krize začali logicky přemýšlet, aktivovali prefrontální kortex (centrum logiky) a přesunuli do něj maximální možné množství energie, a tím amygdalu částečně zablokovali.

Postup nalezení zdravého sebevědomí:

 1. Sebeuvědomění – vnímám, že negativně přemýšlím, cítím se nepříjemně a chci to změnit
 2. Racionalizace – pomocí sebekoučinku a koučovacích technik tlumím funkci limbického systému a vědomě přesouvám energii do centra logiky (prefrontální kortex)
 3. Pravidelný mentální trénink – postupem času vylepšuji postupy a techniky zvládání emocí a jejich externího projevu. Cíle koučinku zde mohou být zcela rozdílné, kdy u sportovců jako kouč potřebuji, aby k jejich přepnutí na logický systém došlo během pár desítek vteřin, protože utkání běží a reakce musí být z hlediska výsledku okamžitá. Vždy záleží na typu a problému klienta.

Instrumenty pro nalezení zdravého sebevědomí:

 1. SWOT analýza – zjistěte své silné stránky a slabiny. Uvidíte, že i plusů bude dost.
 2. Strenghtfinger 2.0. – gallup instrument pro odkrývání vašich talentů
 3. Brainstorming – napište si na papír negativní myšlenky, které vás napadají, a zamyslete se, jestli mají logický základ, nebo jsou pouze ve vaší hlavě. Nalezněte negativní myšlenky a návyky. 
 4. Postupně zmírňujte škodlivé návyky a tvrzení o sobě samých méně radikálními tvrzeními (např. jsem odporný/ nejsem krásný/mám hezké oči).
 5. Vytvořte si nové, lepší a pozitivnější návyky
 6. Nalezené návyky začněte pomalu aplikovat v běžném životě

Základem úspěšné „léčby“ je pomalými krůčky měnit své myšlení, a tím přímo ovládat vnitřní i vnější projevy těla. I malá změna totiž může mít obrovský účinek. To, že si nevěříte, a to ať už v obecné, nebo v konkrétní rovině, totiž prostupuje vaším tělem a nutí vás dělat rozhodnutí, která jsou většinou chybná, neefektivní a často sebepoškozující. "Raději to nebudu dělat, abych neselhal. Raději tam nepůjdu, abych to nezkazil. Stejně by o mě neměl/a zájem. Určitě prohraju! Raději neřeknu svůj názor." Tak to jsou klasické projevy nízkého sebevědomí. 

Na závěr článku použiji citát společnosti runczech.cz, který mně osobně přijde skvělý ze všech úhlů pohledu a vyvolává ve mně emoce pokaždé, když ho vidím. Citát zní: „All runners are beautifull!“. Já bych ho ale trochu upravil: „All people are beautiful! Including you!“ A na to myslete! Pracujte na svém sebevědomí, nesrovnávejte se s ostatními a buďte sví. 

Zdroje:

Instagramový profil: janmuhlfeit_official

Web: Mindset Coaching® : https://elearning.mindset.cz/

Web: https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2004/04/06.pdf

Osobní konzultace: https://www.kamilaulcova.cz/